ICCRF Press Conference 2018 – ICCRF

ICCRF Press Conference 2018

TH EN

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์ จากสำนักพิมพ์มืออาชีพจากทั่วโลก พร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์มากมายภายใต้แนวคิด “Creativity Beyond the Page” ในงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่ 2 International Children’s Content Rights Fair: ICCRF

29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

DSC03918

กรุงเทพมหานคร, 26 กันยายน 2561 – บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดงาน “งานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF)” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเทศกาลซื้อขายลิขสิทธิ์ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย เป็นโครงการสนับสนุน กระตุ้นการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือและเนื้อหาสร้างสรรค์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความคิดสร้างสรรค์ในทุกมิติ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

ICCRF จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Creativity Beyond the Page” เป็นเทศกาลแรกและหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน ที่นำงานศิลป์มารวมกับงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ “art meets IT” เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีเพื่อเด็กและเยาวชน เจ้าของลิขสิทธิ์ และนักเขียนทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก รวมถึงเป็น “creative marketplace” เปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์ไทยและนานาชาติได้เห็นฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของนักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กและนักประดิษฐ์ชาวไทยและอาเซียน รวมทั้งสร้างเวทีให้คนไทยได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับเด็กและเยาวชนในตลาดอาเซียนและตลาดนานาชาติ

DSC03730
DSC03871

นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน ICCRF กล่าวว่า โครงการนี้จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ระหว่างนักวาดภาพประกอบกับนักวาดภาพประกอบ, นักวาดภาพประกอบกับนักประดิษฐ์, นักวาดภาพประกอบ / นักประดิษฐ์กับสำนักพิมพ์, สำนักพิมพ์กับสำนักพิมพ์ ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก สนับสนุนประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านการผลิตเนื้อหาสำหรับเด็กในภูมิภาคอาเซียน และสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์สู่ทุกชุมชนในสังคมไทย

นอกจากคณะทำงานจากสำนักพิมพ์ชั้นนำต่าง ๆ ที่คร่ำหวอดในวงการซื้อขายลิขสิทธิ์แล้ว โครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), เทศบาลนครเชียงใหม่, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, มหกรรมหนังสือลดราคาระดับโลก บิ๊กแบ๊ดวู๊ฟ (Big Bad Wolf), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park), บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, ชมรม เชียงใหม่ เมกเกอร์คลับ, สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย, เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และเครือข่ายเชียงใหม่อ่าน มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ICCRF ได้จัดการประกวดวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก ASEAN Illustration Award ขึ้น เพื่อเพื่อกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กรุ่นใหม่และมืออาชีพที่มีความสามารถโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน ได้มีเวทีในการแสดงผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ภาพและเสียง การ์ตูน หรือกราฟิก โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

รางวัลชนะเลิศภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน 1 รางวัล โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.5 บาท)

รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยม ประเภทบันเทิงคดี 1 รางวัล 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ
- รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยม ประเภทสารคดี 1 รางวัล 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ
- รางวัลสำหรับนักวาดภาพประกอบมือสมัครเล่น 5 รางวัล รางวัลละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ

การประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นางเคโกะ ฮามาดะ ผู้อำนวยการของ Japan Children's Book Artists Society ประเทศญี่ปุ่น, รองศาสตราจารย์ เกริก ยุ้นพันธ์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น, นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ เจ้าของสำนักพิมพ์ Silkworm Books, มร. แอนเดิร์ส ลินฮอล์ม นักวาดภาพประกอบชื่อดังจากประเทศสวีเดน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินซุก ฉ่อย จาก Wonkwang University ประเทศเกาหลีใต้ ผลงานของนักวาดภาพที่ส่งเข้าประกวด จะนำไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการในงานเทศกาล ICCRF ครั้งที่ 2 นี้ด้วย

ICCRF ไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลระดับภูมิภาคที่เหล่าสำนักพิมพ์นานาชาติและสำนักพิมพ์ไทยมาพบและซื้อขายลิขสิทธิ์กันเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าชมได้เปิดประสบการณ์แห่งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และร่วมกิจกรรมมากมายซึ่งสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พบการบรรยายและกิจกรรมสุดพิเศษจากบรรณาธิการสำนักพิมพ์อินเดียชื่อดังระดับโลก กีตา วู้ฟ (Gita Wolf ) โดยจะมาบรรยาย พร้อมให้คำปรึกษาแก่สำนักพิมพ์ที่สนใจ รวมถึงแสดงผลงานการนำศิลปะพื้นบ้านและชนเผ่ามาสู่หนังสือเด็ก, กิจกรรมวาดภาพผสมผสานระหว่างภาพบนกระดาษและแบบดิจิทัล โดย มร. แอนเดิร์ส ลินฮอล์ม นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กชื่อดังจากประเทศสวีเดน, เรียนการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, เรียนเทคนิคการวาดภาพจาก มร. จอฟฟรี่ อะเทียนซ่า นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับรางวัล ASEAN Illustration Award ปีที่ผ่านมา, กิจกรรมบอร์ดเกมจากเครือข่ายเชียงใหม่อ่าน และเตรียมพบกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ จากชมรม เชียงใหม่ เมกเกอร์คลับ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อหนังสือได้อย่างจุใจ กับมหกรรมหนังสือบิ๊กแบ๊ดวู้ฟ มหกรรมกรรมหนังสือลดราคาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ที่จะนำหนังสือคุณภาพกว่าล้านเล่มเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก

ห้ามพลาดที่จะมาพบกันในงาน ICCRF อย่างจุใจ 4 วันเต็ม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 สำนักพิมพ์ชาวไทยและต่างชาติที่สนใจในการเข้าร่วมจัดแสดงงานในเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้เข้าชมงานทั่วไป สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้ได้ทางเว็บไซต์ https://iccrfthailand.com และ www.facebook.com/iccrfthailand